Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2016-06-29
Honeywell Life Safety Austria GmbH, желае да проведе курс за обучение на инженери - проектанти на системи за пожароизвестяване и гласово оповестяване.
2016-06-27
Уважаеми колеги от секция ЕАСТ, Материалите от лекцията на проф. д-р инж. Христо Василев : "Съвременни постижения в светодиодното осветление". провед
2016-06-20
Уважаеми колеги от секция ЕАСТ, На 23.06.2016 г., четвъртък, от 14:00 часа, в Конферентната зала на Регионалната колегия, стаи 801-802,  проф. д-р инж
2016-05-25
Уважаеми колеги, Представяме Ви покана за Информационен  ден на Шрак Техник ЕООД, който ще се проведе на  07 юни 2016 в зала 20 на Дворец на културат
2016-05-20
Уважаеми колеги, представяме Ви следната покана за презентация - семинар на тема: „Решения за пожароизвестяване и пожарогасене от водещия испански про
EN

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е учредена на 27 и 28 септември 2003 г. в София, в резултат на приетия от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ДВ бр.20 от 4 март 2003 г.)

КИИП е продължител на дейността на Инженерно-архитектурната камара, създадена с Наредба-Закон с Указ на Цар Борис III през 1937 г. 

КИИП е национална организация на инженерите-проектанти в инвестиционното проектиране, работещи на територията на Република България.

Членовете на КИИП участват в професионални секции, съобразно своята квалификация и областта, в която работят.

Професионалните секции в КИИП са:

  • Конструкции на сгради и съоръжения;
  • Транспортно строителство и транспортни съоръжения;
  • Водно строителство;
  • Геодезия и приложна геодезия ;
  • Минно дело , геология и  екология ;
  • Електротехника, автоматика, съобщителна техника;
  • Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване;
  • Технологии.

Поради значителната отговорност, произтичаща от стриктното спазване на законите и нормативната уредба при изготвяне на проектите, инженер-проектантът в инвестиционното проектиране е регулирана професия.

На територията на Варненска област, камарата осъществява дейността си чрез Регионална колегия на КИИП, която е третата по численост в страната, наброява над 907 члена и се развива изключително динамично.