Офисът на РК Варна НЯМА да работи с колеги до 14.04. 2020г. // Кампанията за събиране на членски внос за 2020г. е с трети период до 31.03.2020г.ЗАПЛАЩА СЕ ЧЛ.ВНОС И НАКАЗАТЕЛНА ТАКСА - ОБЩО 270.00 ЛЕВА // Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

Анкетна карта

1. ЛИЧНИ ДАННИ

2. МЕСТОРАБОТА (в хронологичен ред от момента към миналото)

3. ДЕЙНОСТ КАТО ТК ( технически контрол) и НСН (независим стр. надзор, консултант) и в ръководните органи на КИИП (член на УС, КПЕ, РР на РК или комисии към РР)

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕАЛИЗАЦИИ (последни 3 разработени проекта)

5. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

Забележки: 1.  Попълва се с обичайните данни като заверено копие от всяка попълнена анкетна карта се връчва и на проектанта. 2. Отделните регионални колегии могат да набират и други данни, с оглед специфичната си дейност.
* Required
0
Connecting
Please wait...
Изпрати съобщение

Съжаляваме, в момента не сме на линия. Оставете съобщение.

Вашето име
* Имейл
* Съобщение
Вход

Имате нужда от повече помощ? Спестете време като изпратите вашето съобщение онлайн.

Вашето име
* Имейл
* Съобщение
На линия сме!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes