Срок за плащане на чл.внос за 2019г. - 19.12.2018г. Фактура за платен чл.внос се издава само на физ.лице след писмено заявление на email: office@kiip-varna.com

Новини

Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни сгради Уважаеми колеги, от секция КСС каним
Традиционен семинар, съвместно с БНКО, лектор проф. д-р инж. Христо Василев. Уважаеми колеги, от секция