Срок за плащане на чл.внос за 2019г. - 19.12.2018г. Фактура за платен чл.внос се издава само на физ.лице след писмено заявление на email: office@kiip-varna.com

Документи-начална

Документи – заявления за регистрация в РК на КИИП Варна, образци и формуляри