Срок за плащане на чл.внос за 2019г. - 19.12.2018г. Фактура за платен чл.внос се издава само на физ.лице след писмено заявление на email: office@kiip-varna.com

Премиера на книгата „Варна. Архитектура и строителство (1944–1990)“

Премиерата на книга Варна. Архитектура и строителство (1944–1990)“ ще се проведе в зала „Пресцентър“ на Фестивален и конгресен център – Варна на 17.12.2018г. /понеделник/ от 18:00ч. По време на представянето, ще може да закупите книгата на специална цена. 

За книгата:

Книгата „Варна. Архитектура и строителство (1944–1990)“ (изд.“ФИЛ“ Варна) с автори Арх. Нягол Петков и Георги Кацарски проследява развитието на строителството и архитектурата при променените икономически условия през т.нар. социалистически период от 1944 до 1990 година. В изданието се проследяват промените в планирането, проектирането и реализирането на многообразното строителство във Варна и региона на Девня. До 1944 г. градът не използва напълно своите естествени дадености, за да развие своя капацитет, въпреки възможностите да се разгърне като първокласен морски курорт, голям индустриален и културен център.

Книгата разглежда градоустройствената концепция на Варна и представя хронологично историята на всички емблематични сгради, построени в града и околностите през този период в областта на промишлеността, селското стопанство, битовите услуги и търговията, просветата и културата, здравеопазването, спорта, туризма, комуникационните връзки и транспортните съоръжения и т.н.

Представени са биографиите на над 150 изявени варненски архитекти, строителни инженери и технически ръководители, пряко ангажирани с проектирането и строителството през разглеждания период.

Използвани са лични архиви и спомени на архитекти и инженери от клуба на строителите ветерани към Строителна камара – Варна и Съюза на архитектите – Варна.

Главен консултант на изданието е инж. Христо Филипов – дългогодишен главен инженер на СД „Благоустройствени строежи“ и директор на БКС „Варненска комуна“, както и главен инженер на Община Варна през периода 1988–1990г.

Консултанти на различни етапи и раздели са ветераните инж. Любомир Попов, инж. Иван Величков, инж. Цветана Африканова, инж. Никола Ботев, полк. Иван Курбанов, инж. Ячо Яков, както и арх. Димитър Стефанов.

 • Oтговорен редактор: арх. Венета Стоянова – дъщеря на арх. Нягол Петков
 • Pецензент е доц. арх. Станчо Веков – преподавател в катедра „Архитектура и урбанистика” на Архитектурния факултет към ВСУ „Черноризец Храбър”

 

За издателство ФИЛ Варна

Издателство „ФИЛ“ Варна е на 23 години. Специализира в издаването на луксозни книги, като 20 от тях могат да се намерят в Библиотеката на Сената във Вашингтон. Над 12 от книгите са със сребърни и златни медали от Международни филателни изложения в клас „Литература“.

Писмо от УАСГ, КИИП и САБ след обсъждане на Законодателството в областта на проектирането и строителството

След обсъждане, проведено съвместно с УАСГ, КИИП и САБ, на Обща визия за новото законодателство в областта на проектирането и строителството изразяваме следното становище:

1. Всяка браншова организация да дава предложения, свързани основно с подобряване на дейностите по строителното законодателство в своята област.

2. Има последици за защита на обществения интерес при възлагане на изпълнението на строителството при обществени поръчки с прилагане на тъй наречения „пълен инженеринг“.

3. Възразяваме срещу установилата се практика организации, извън областта на проектирането, да налагат мнения за облекчаване на административната тежест с предложения, касаещи само инвестиционното проектиране.

4. Промените в строителното законодателство трябва да почиват на основните принципи: основен участник в инвестиционния процес е проектантът, който е независимо физическо лице.

5. Важно е ефективното упражняване на авторски надзор по време на строителството, а форматът „инженеринг“ прави проектанта зависим от строителя.

6. Горепосочените точки не допускат осъществяването на обществени поръчки под формата „инженеринг“

7. Настояваме при обществени поръчки да се обявяват отделните търгове за проектиране и строителство.

Пълният текст на писмото може да свалите тук.

Семинар НОВОСТИ ПРИ СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
и СЕКТРОН ООД Ви канят да вземете участие в семинар на тема:
„НОВОСТИ ПРИ СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ“

Семинарът ще се проведе на 29 ноември 2018 г. /четвъртък/ от 13:00 часа в Конферентна зала на РК на КИИП Варна, на адрес – 9002 ВАРНА, бул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №76Г, ет. 8

Програма:
13:00 – 13:30 Регистрация на участниците.
13:30 – 14:30 Структурни кабелни системи:

 • Новият международен стандарт за структурни кабелни системи ISO 11801:2017 и разясняване на европейската регулация за строителни материали CPR;
 • Структурни кабелни системи KELine и 19” шкафове и аксесоари Formrack;
 • Конфигурации на шкафове Formrack с медни и оптични портове KELine.

Лектор: Виолета Димитрова – продуктов мениджър „Структурни кабелни системи“

14:30 – 14:45 Кафе-пауза.
14:45 – 16:00 Новости при пожароизвестителните системи:

 • Системи за пожароизвестяване Hochiki – детектори с вграден изолатор (SCI серия) , мултисензор с детекция на CO (комбиниран детектор -димооптичен+температурен+ CO ) с възможност за избор на 24 режима на работа;
 • Адресируеми контролни панели NSC & Taktis – решения за големи обекти;
 • Fire escape – система за евакуационно осветление на 24V.

Лектори: Петя Симеонова – регионален мениджър на Hochiki за Източна Европа
Георги Колев – продуктов мениджър „Системи за пожароизвестяване“.

Моля да потвърдите присъствие си до 26 ноември 2018 г., като попълните формата за регистрация или като изпратите потвърждение на e-mail – kiip_varna@mail.bg, office@kiip-varna.com, или лично – на тел. 052 616 564 / 0896 686 148.

Семинар ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛИРАНЕТО В ОВК СИСТЕМИ ОТ BELIMO

Уважаеми колеги,
Представяме Ви поканата на БЕЛИМО БЪЛГАРИЯ ООД  за продуктово обучение на тема ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛИРАНЕТО В ОВК СИСТЕМИ ОТ BELIMO

Програма:

13.30-14.00  Регистрация
14:00-15:30  МОДУЛ I Иновативни продукти и решения от Белимо за:

 • Регулиране на въздух в ОВК системи.
 • Противопожарна и противодимна защита
 • VAV
 • Сензори

15.30-16.00  Кафе-пауза
16.00-17.30  МОДУЛ II Иновативни продукти и решения от Белимо за:

 • Регулиране на вода в ОВК системи.
 • Комуникативни изпълнителни механизми

Обучението ще се проведе на 28 ноември 2018г. в Конферентната зала на РК на КИИП Варна на адрес: Варна, бул. цар Освободител 76Г, 8 етаж, Конферентна зала на РК Варна

Събитието е безплатно. Изисква се предварителна регистрация  до 23.11.2018г. Формуляр за регистрация

Семинар СВЕТЪТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Уважаеми колеги,

Сика България ЕООД и КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Ви канят на безплатен семинар на тема: СВЕТЪТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Ще бъдат разгледани следните теми:

 • Хидроизолационни системи за фундаменти
 • Тунелни хидроизолационни системи
 • Хидроизолационни системи за стоманобетонни и стоманени мостови конструкции
 • Хидроизолационни системи за паркинги и гаражи
 • Хидроизолационни системи за резервоари и басейни
 • Хидроизолационни системи за изкуствени водоеми и езера
 • Покривни хидроизолационни системи

Семинарът ще се състои на 22 НОЕМВРИ 2018 г. от 15:00 часа в Конферентната зала на КИИП в Варна на адрес: 9002 ВАРНА, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №76Г, ЕТ. 8, СТАЯ 801-802

Моля да потвърдите Вашето участие на един от посочените е-mail адреси и телефони:
е-mail: kiip_varna@mail.bg, office@kiip-varna.com, тел. 052 616 564 / 0896 686 148
e-mail: belichovski.pavel@bg.sika.com, тел. 0886 166 760
или чрез попълване на заявката за участие.