Удостоверения за 2019г. ще бъдат изпращани електронно в рамките на 2-3 работни дни след получаване на електронна Анкетна карта. Поради натрупването на много подадени анкетни карти е възможно забавяне при изпращането на Удостоверения за 2019 до 2 работни дни.

Проектанти

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:

 • колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);
 • колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП);
 • колегите, осъществяващи дейност като технически контрол (ТК) по част „конструктивна“ и „транспортна“ на инвестиционните проекти

Легенда:

  • А – активен
  • О – отпаднал
  • ЗЧ – замразено членство
  • П – починал