Срок за плащане на чл.внос за 2019г. - 19.12.2018г. Фактура за платен чл.внос се издава само на физ.лице след писмено заявление на email: office@kiip-varna.com

Особености при проектиране на стоманени конструкции

Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни сгради

Уважаеми колеги, от секция КСС

каним Ви на курс на тема :

„Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“

2 юни 2018 г.,  начало 8,30

Място : Конферентната зала на РК на КИИП Варна, бул.”Цар Освободител” No76Г, 8-ми етаж, стаи 801-802,

За обучението:

Напълно практически курс, фокусиран върху изследването на стоманени рамкови конструкции и възли. Разглежда се едноетажна промишлена сграда . Всички процедури за оразмеряване на стоманените конструкции съгласно Еврокод, са адаптирани към българската проектантска практика.

Целева група: Проектанти, нуждаещи се от практическо обучение за спецификата при проектиране на едноетажни стоманени конструкции.

Форма на курса : Курсът е лекционен, под ръководството на лектора.

Съдържание и организация на курса: Предвижда се курсът да се проведе в рамките на един ден.

Брой участници: Минимален 30 човека, максимален 50 човека.

Начало на курса: 8,30 часа на : 2.06.2018 г.

Очакван резултат от курса: Подробно запознаване с проектирането и конструирането на едноетажни стоманени рамки

Лектор: проф. д-р инж. Николай Рангелов, катедра МДПK, УАСГ

Общ брой часове за лектора : Оценени на 7 часа, сумарно за лектора.

Забележка: Програмата на курса може да разгледате на линк: https://sites.google.com/kiip-varna.com/22018/начало/програма-на-курса

Заплащане: За редовни членове на КИИП – 36лв. с ДДС, срещу което се издава фактура .

Плащането се извършва по сметката на РК на КИИП Варна в срок до 25.05.2018 г.

Заявки за участие, се попълват на следният линк:

https://sites.google.com/kiip-varna.com/22018/начало/заявка-за-участие

Банкова сметка: IBAN:BG90UNCR75271099803926 BIC:UNCRBGSF,

Уникредит Булбанк АД .