Общото събрание на РК на КИИП Варна ще се състои на 20.02.2019г./сряда/ в зала "Европа" на ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ВАРНА с начален час за регистрация 16:30ч. На заседанието ще се обсъди Предложението за промяна на текстовете на УСТАВА на КИИП, неприети от ОС на КИИП. В тази връзка молим да прегледате текста и да представите Вашите предложения на ОС на РК на КИИП Варна.

Особености при проектиране на стоманени конструкции

Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни сгради

Уважаеми колеги, от секция КСС

каним Ви на курс на тема :

„Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“

2 юни 2018 г.,  начало 8,30

Място : Конферентната зала на РК на КИИП Варна, бул.”Цар Освободител” No76Г, 8-ми етаж, стаи 801-802,

За обучението:

Напълно практически курс, фокусиран върху изследването на стоманени рамкови конструкции и възли. Разглежда се едноетажна промишлена сграда . Всички процедури за оразмеряване на стоманените конструкции съгласно Еврокод, са адаптирани към българската проектантска практика.

Целева група: Проектанти, нуждаещи се от практическо обучение за спецификата при проектиране на едноетажни стоманени конструкции.

Форма на курса : Курсът е лекционен, под ръководството на лектора.

Съдържание и организация на курса: Предвижда се курсът да се проведе в рамките на един ден.

Брой участници: Минимален 30 човека, максимален 50 човека.

Начало на курса: 8,30 часа на : 2.06.2018 г.

Очакван резултат от курса: Подробно запознаване с проектирането и конструирането на едноетажни стоманени рамки

Лектор: проф. д-р инж. Николай Рангелов, катедра МДПK, УАСГ

Общ брой часове за лектора : Оценени на 7 часа, сумарно за лектора.

Забележка: Програмата на курса може да разгледате на линк: https://sites.google.com/kiip-varna.com/22018/начало/програма-на-курса

Заплащане: За редовни членове на КИИП – 36лв. с ДДС, срещу което се издава фактура .

Плащането се извършва по сметката на РК на КИИП Варна в срок до 25.05.2018 г.

Заявки за участие, се попълват на следният линк:

https://sites.google.com/kiip-varna.com/22018/начало/заявка-за-участие

Банкова сметка: IBAN:BG90UNCR75271099803926 BIC:UNCRBGSF,

Уникредит Булбанк АД .