Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция КСС каним Ви на курс на тема : „Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“ 2 юн
2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция ЕАСТ На 27.06.2018 г., от 14:00, в Конферентната зала на РК на КИИП : - бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, 801-802 във Варна
2018-04-18
Уважаеми колеги, Каним Ви на еднодневно обучение на тема: Съвременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВК системите Дата на обучението : 24.04
2018-04-18
  "Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КИИП Ви канят на безплатен семинар на тема:  „КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА S
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар - презентация на тема : "Новости в LED осветлението и технологиите 2018“Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 7

Contacts:

Address: 9002 Varna, Tsar Osvoboditel Blvd., 76G,
8-th floor, room 808
Phone/Fax: +359 52 616 564

Информация за контакти:

Адрес: Варна, п.к.9002, бул."Цар Освободител" No76Г, ет.8, стая 808
Телефон/факс: 052/616 564  /  0875104884
E-mail: kiip_varna@mail.bg, office@kiip-varna.com

от 14,00 часа до 18,00 часа

За регистрация на договори  от 10,00 до 18,00 часа