Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция КСС каним Ви на курс на тема : „Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“ 2 юн
2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция ЕАСТ На 27.06.2018 г., от 14:00, в Конферентната зала на РК на КИИП : - бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, 801-802 във Варна
2018-04-18
Уважаеми колеги, Каним Ви на еднодневно обучение на тема: Съвременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВК системите Дата на обучението : 24.04
2018-04-18
  "Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КИИП Ви канят на безплатен семинар на тема:  „КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА S
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар - презентация на тема : "Новости в LED осветлението и технологиите 2018“Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 7
2017-11-28
Обсъждане промени устава на КИИП

Уважаеми колеги,

Във връзка с обсъждане на промени в Устава на КИИП на предстоящите общи събрания на регионалните колегии и на националното общо събрание, от Централния офис на КИИП са подготвени документи, с които да се запознаете.

Предложения, мнения, бележки и допълнения изпращайте на електронните адреси на РК на КИИП Варна за систематизиране и обобщение.

инж. Румен Иванов

зам.председател на РК на КИИП

 

1.       Файл с предложения за промяна на Устава на КИИП, представен и приет на заседанието на УС на 24.11.2017 г.    Предложенията в този файл са приети  на заседанието на КНА от 15.11.2017 г. тук   

2.       Извадка от Протокола  от заседанието на КНА , проведено на 21.09.2017 г.  (относно чл.16 ал.2 (нова) в ЗКАИИП и чл.3.4 (нов) в Устава ) тук 

3.       Съставен файл от предложения за промяна на Устава  на КИИП, изработен от екип на РК София-град - 23.10.2017 .    тук