Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция КСС каним Ви на курс на тема : „Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“ 2 юн
2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция ЕАСТ На 27.06.2018 г., от 14:00, в Конферентната зала на РК на КИИП : - бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, 801-802 във Варна
2018-04-18
Уважаеми колеги, Каним Ви на еднодневно обучение на тема: Съвременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВК системите Дата на обучението : 24.04
2018-04-18
  "Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КИИП Ви канят на безплатен семинар на тема:  „КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА S
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар - презентация на тема : "Новости в LED осветлението и технологиите 2018“Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 7
2018-01-10
Получаване на удостоверения за Проектантска правоспособност за 2018г.

Уважаеми колеги,

Удостоверенията за проектантска правоспособност и ТК за 2018г., може да получите в офисa на РК на КИИП Варна , в сградата на Териториална проектантска организация /ТПО/ , бул. Цар Освободител № 76 Г, ет. 8 , стая 808

от 13,00 до 18,00 часа , при следния график :

- 12.01.2018г за проектанти, упражняващи технически контрол

- от 15.01.2018г до 20.02.2018г за всички проектанти, редовно отчетени членове на РК на КИИП Варна

След тази дата всеки петък от 14,30 часа.

Удостоверенията се получават след представяне на попълнена актуална Анкетна карта, като професионалните реализации са за 2017г.

Анкетната карта можете да я изтеглите от сайта на РК на КИИП Варна или от
Директен линк :

http://www.kiip-varna.com/public/documents/5/31/Анкетна-карта-2018г.doc

и.д  Председател на РК на КИИП Варна
инж. Румен Иванов