Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция КСС каним Ви на курс на тема : „Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“ 2 юн
2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция ЕАСТ На 27.06.2018 г., от 14:00, в Конферентната зала на РК на КИИП : - бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, 801-802 във Варна
2018-04-18
Уважаеми колеги, Каним Ви на еднодневно обучение на тема: Съвременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВК системите Дата на обучението : 24.04
2018-04-18
  "Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КИИП Ви канят на безплатен семинар на тема:  „КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА S
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар - презентация на тема : "Новости в LED осветлението и технологиите 2018“Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 7
2017-06-06
Съвместен семинар с НПС ОВКХТТ на тема: „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ"

КИИП Регионална колегия Варна,

съвместно с Национална професионална секция 

„ ОВКХТТГ„

Ви уведомяват, че ще се проведе семинар на тема:

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ" 

ПРОГРАМА – четвъртък, 15юни 2017 г., Конферентна зала на РК на КИИП – Варна, бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, стая 801 - 802

начало от 13:00 ч.

12:30

Регистрация


1. Постигане на изискванията за СБНПЕ(СГРАДИ С БЛИЗО ДО НУЛЕВОТО

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ) чрез прилагане на съвременни

технологии-лектор проф.д-р инж.Н.Калоянов

2.Информация за новия софтуер за проектиране по част:Енергийна

ефективност и енергийно обследване на сгради-

лектор проф.д-р инж.Н.Калоянов

3.Дискусия

Моля да направите своите заявки за участие онлайн на линк :

https://goo.gl/forms/Vgwl1Dw6fpVBn7mM2 

или в сайта

не по късно от 12 юни 2017 г., 17:00 ч.