Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-03-09
Уважаеми колеги, Поради повишения интерес от страна на членовете на КИИП във връзка с материали от КАБ, както и допълнителни интервюта относно ЗУТ, пр
2018-01-26
Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Ви канят на безплатен семинар на тема:        ПРОДУК
2018-01-15
Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Варна, уведомява своите членове, че Общото  отчет
2018-01-10
Уважаеми колеги,Удостоверенията за проектантска правоспособност и ТК за 2018г., може да получите в офисa на РК на КИИП Варна , в сградата на Териториа
2017-12-22
Весела Коледа и Честита Нова Година!
2017-06-06
Съвместен семинар с НПС ОВКХТТ на тема: „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ"

КИИП Регионална колегия Варна,

съвместно с Национална професионална секция 

„ ОВКХТТГ„

Ви уведомяват, че ще се проведе семинар на тема:

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ" 

ПРОГРАМА – четвъртък, 15юни 2017 г., Конферентна зала на РК на КИИП – Варна, бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, стая 801 - 802

начало от 13:00 ч.

12:30

Регистрация


1. Постигане на изискванията за СБНПЕ(СГРАДИ С БЛИЗО ДО НУЛЕВОТО

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ) чрез прилагане на съвременни

технологии-лектор проф.д-р инж.Н.Калоянов

2.Информация за новия софтуер за проектиране по част:Енергийна

ефективност и енергийно обследване на сгради-

лектор проф.д-р инж.Н.Калоянов

3.Дискусия

Моля да направите своите заявки за участие онлайн на линк :

https://goo.gl/forms/Vgwl1Dw6fpVBn7mM2 

или в сайта

не по късно от 12 юни 2017 г., 17:00 ч.