Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-01-26
Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Ви канят на безплатен семинар на тема:        ПРОДУК
2018-01-15
Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Варна, уведомява своите членове, че Общото  отчет
2018-01-10
Уважаеми колеги,Удостоверенията за проектантска правоспособност и ТК за 2018г., може да получите в офисa на РК на КИИП Варна , в сградата на Териториа
2017-12-22
Весела Коледа и Честита Нова Година!
2017-12-04
Уважаеми колеги, Трaдиционният годишен семинар на РК на КИИП във Варна ще се състои на 12 декември, вторник, от 19:30 часа в Rosstel, намиращ се на ул

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:

  • колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);

  • колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП);

  • колегите, осъществяващи дейност като технически контрол (ТК) по част "конструктивна" и "транспортна" на инвестиционните проекти;

  • проектантските бюра;

 
Регионално ръководство
 
 
Професионални секции
 
 
Контролен съвет
 
 
Колеги с ППП
 
 
Секция КСС ППП
 
 
Секция ЕАСТ-ППП
 
 
Секция ОВКХТТГ-ППП
 
 
Секция Технологии-ППП
 
 
Секция МДГЕ - ППП
 
 
Секция ТСТС ППП
 
 
Секция ВС ППП
 
 
Секция ГПГ-ППП
 
 
Замразено членство ППП
 
 
Колеги с ОПП
 
 
Секция КСС-ОПП
 
 
Секция ТСТС-ОПП
 
 
Секция ВС-ОПП
 
 
Секция ГПГ-ОПП
 
 
Секция ЕАСТ-ОПП
 
 
Секция ОВКХТТГ-ОПП
 
 
Секция Технологии-ОПП
 
 
Секция МДГЕ - ОПП
 
 
Замразено членство ОПП
 
 
Колеги с ТК
 
 
ТК по част " Конструктивна " на инвестиционните проекти
 
 
ТК по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти в транспортното строителство
 
 
ТК по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти на хидротехнически съоръжения
 
 
Проектантски бюра
 
 
Експертен технически съвет
 
 
Технически сътрудници