Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-04-18
Уважаеми колеги, Каним Ви на еднодневно обучение на тема: Съвременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВК системите Дата на обучението : 24.04
2018-04-18
  "Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КИИП Ви канят на безплатен семинар на тема:  „КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА S
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар - презентация на тема : "Новости в LED осветлението и технологиите 2018“Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 7
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар на тема :  " Проектиране на дървени конструкции по Еврокод 5" Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 76Г ,ет.8,
2018-03-09
Уважаеми колеги, Поради повишения интерес от страна на членовете на КИИП във връзка с материали от КАБ, както и допълнителни интервюта относно ЗУТ, пр

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:

  • колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);

  • колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП);

  • колегите, осъществяващи дейност като технически контрол (ТК) по част "конструктивна" и "транспортна" на инвестиционните проекти;

  • проектантските бюра;

 
Регионално ръководство
 
 
Професионални секции
 
 
Контролен съвет
 
 
Колеги с ППП
 
 
Секция КСС ППП
 
 
Секция ЕАСТ-ППП
 
 
Секция ОВКХТТГ-ППП
 
 
Секция Технологии-ППП
 
 
Секция МДГЕ - ППП
 
 
Секция ТСТС ППП
 
 
Секция ВС ППП
 
 
Секция ГПГ-ППП
 
 
Замразено членство ППП
 
 
Колеги с ОПП
 
 
Секция КСС-ОПП
 
 
Секция ТСТС-ОПП
 
 
Секция ВС-ОПП
 
 
Секция ГПГ-ОПП
 
 
Секция ЕАСТ-ОПП
 
 
Секция ОВКХТТГ-ОПП
 
 
Секция Технологии-ОПП
 
 
Секция МДГЕ - ОПП
 
 
Замразено членство ОПП
 
 
Колеги с ТК
 
 
ТК по част " Конструктивна " на инвестиционните проекти
 
 
ТК по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти в транспортното строителство
 
 
ТК по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти на хидротехнически съоръжения
 
 
Проектантски бюра
 
 
Експертен технически съвет
 
 
Технически сътрудници