Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2017-10-16
Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че е открита кампанията за потвърждаване на проектантската правоспособност за 2018 г. Съгласно чл.3.3, т.3 от Устава н
2017-09-28
Уважаеми колеги, На 29.09.2017 г., от 15:00 ч., в залата на Общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, ще се състои обсъждане на п
2017-09-26
Уважаеми колеги,   представяме Ви поканата на Schneider Electric Bulgaria за семинар на тема :   Енергийният мениджмънт – част от мерките за енерги
2017-09-25
Уважаеми колеги,  Viessmann България и MaxWeishaupt България съвместно с КИИП Варна, има удоволствието да Ви покани да участвате в семинар на тема: “
2017-08-07
Колеги, Нека на 8 август, вторник, в 15:00 часа, на Старите гробища във Варна, да изпратим в последния му земен път инж. Таню Димитров. Поклон пред п

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:

  • колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);

  • колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП);

  • колегите, осъществяващи дейност като технически контрол (ТК) по част "конструктивна" и "транспортна" на инвестиционните проекти;

  • проектантските бюра;

 
Регионално ръководство
 
 
Професионални секции
 
 
Контролен съвет
 
 
Колеги с ППП
 
 
Секция КСС ППП
 
 
Секция ЕАСТ-ППП
 
 
Секция ОВКХТТГ-ППП
 
 
Секция Технологии-ППП
 
 
Секция МДГЕ - ППП
 
 
Секция ТСТС ППП
 
 
Секция ВС ППП
 
 
Секция ГПГ-ППП
 
 
Замразено членство ППП
 
 
Колеги с ОПП
 
 
Секция КСС-ОПП
 
 
Секция ТСТС-ОПП
 
 
Секция ВС-ОПП
 
 
Секция ГПГ-ОПП
 
 
Секция ЕАСТ-ОПП
 
 
Секция ОВКХТТГ-ОПП
 
 
Секция Технологии-ОПП
 
 
Секция МДГЕ - ОПП
 
 
Замразено членство ОПП
 
 
Колеги с ТК
 
 
ТК по част " Конструктивна " на инвестиционните проекти
 
 
ТК по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти в транспортното строителство
 
 
ТК по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти на хидротехнически съоръжения
 
 
Проектантски бюра
 
 
Експертен технически съвет
 
 
Технически сътрудници