Общото събрание на РК на КИИП Варна ще се състои на 20.02.2019г./сряда/ в зала "Европа" на ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ВАРНА с начален час за регистрация 16:30ч. На заседанието ще се обсъди Предложението за промяна на текстовете на УСТАВА на КИИП, неприети от ОС на КИИП. В тази връзка молим да прегледате текста и да представите Вашите предложения на ОС на РК на КИИП Варна.

Семинар „Системи за лъчисто отопление и охлаждане“, организиран от РЕХАУ ЕООД

ДЕН: 28.02.2019г МЯСТО: гр.Варна, бул.Цар Освободител №76Г, ет.8, Конферентна зала (801-802) НАЧАЛО: 10:00 часа КРАЙ: 14:00 часа Повече информация

Семинар „Системи за водопровод и канализация“, организиран от РЕХАУ ЕООД

ДЕН: 01.03.2019г. МЯСТО: гр.Варна, бул.Цар Освободител №76Г, ет.8, Конферентна зала (801-802) НАЧАЛО: 10:00 часа КРАЙ: 14:00 часа Повече информация

Последен ден за м.Февруари за подаване на Заявления в РК Варна

Последен ден за м.Февруари за подаване на заявления за: членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол…

ЗАСЕДАНИЕ на РР на РК Варна

място: зала КОНФЕРЕНТНА (гр.Варна, бул.Цар Освободител №76Г, ет.8, ст.802) дата: 26.02.2019г. /вторник/ начален час: 17:00ч.

Годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК Варна

място: Фестивален и конгресен център – Варна, зала „Европа“ дата: 20.02.2019г. Начален час за регистрация: 16:30ч.