Офисът на РК Варна работи с колеги с променено раб.време и при спазване на мерки за безопасност. // Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

Новини

Екипът на “КСЕЛА България“ кани всички колеги от проф.секция КСС на 28 май 2020 г. от 16:00 часа, на уебинар на тема: Нова продуктова гама на блоковете за зидария YTONG – характеристики и възможности формиране на натоварването от зидарии за новите продукти определяне на проектната огнеустойчивост на стенните конструкции елементи за оставащ кофраж за колони, за вертикални и хоризонтални пояси и за плитки греди   Автори: проф. д-р инж. Васил Кърджиев и доц. д-р инж. Петър
Uncategorized   , , ,
Бихме желали да обърнем внимание на следната възможност за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:  Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  Основна информация за процедурата:  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 10 000 лева  Срок на
Uncategorized
Във връзка с постъпило искане от МРРБ до КИИП /вх.№ КИИП-ЦУ-311/04.05.2020г./ молим колегите от проф.секция КСС да представят становища по проекта за Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета.   Срок за изпращане на становища: до 16:00 часа на 11.05.2020 (понеделник) на email: office@kiip-varna.com    Проект за Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета -> тук Получените становища ще бъдат качени на сайта
Uncategorized   , , ,
Във връзка с обявеното извънредно положение и предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, са отменени всички мероприятия, в това число и редовните заседания на Централна комисия технически контроли на КИИП. В тази връзка срокът на валидност на удостоверенията за Технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, изтичащ в рамките на деветмесечието на 2020г., се удължава до 30.09.2020г.  Заповед № КИИП-ЦУ-010 от 30.03.2020г. 
Uncategorized   , , , , ,
В изпълнение на държавните разпоредби за въвеждане на изключително строги мерки за защита от зараза и разпространение на коронавирус и съгласно решение на УС на КИИП , прието с неприсъствено гласуване на 18.03.2020 г., провеждането на Общото отчетно-изборно събрание на КИИП, обявено за 3, 4 и 5 април 2020г. се отлага за неопределен период. Датата, на която ще се състои събранието, ще се определи след отмяна на извънредното положение. Бъдете здрави и си #СтойтеВкъщи
Uncategorized   , , , , , ,