Офисът на РК Варна работи с колеги с променено раб.време и при спазване на мерки за безопасност. // Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

Новини

Във връзка с постъпило искане от МРРБ до КИИП /вх.№ КИИП-ЦУ-311/04.05.2020г./ молим колегите от проф.секция КСС да представят становища по проекта за Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета.   Срок за изпращане на становища: до 16:00 часа на 11.05.2020 (понеделник) на email: office@kiip-varna.com    Проект за Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета -> тук Получените становища ще бъдат качени на сайта
Uncategorized   , , ,
Във връзка с обявеното извънредно положение и предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, са отменени всички мероприятия, в това число и редовните заседания на Централна комисия технически контроли на КИИП. В тази връзка срокът на валидност на удостоверенията за Технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, изтичащ в рамките на деветмесечието на 2020г., се удължава до 30.09.2020г.  Заповед № КИИП-ЦУ-010 от 30.03.2020г. 
Uncategorized   , , , , ,
В изпълнение на държавните разпоредби за въвеждане на изключително строги мерки за защита от зараза и разпространение на коронавирус и съгласно решение на УС на КИИП , прието с неприсъствено гласуване на 18.03.2020 г., провеждането на Общото отчетно-изборно събрание на КИИП, обявено за 3, 4 и 5 април 2020г. се отлага за неопределен период. Датата, на която ще се състои събранието, ще се определи след отмяна на извънредното положение. Бъдете здрави и си #СтойтеВкъщи
Uncategorized   , , , , , ,
След получени многократни запитвания относно възможността КИИП да договори условия за ползване на MultiSport карти от членове на Регионална колегия Варна, ръководството на РК Варна проведе среща с представител на фирма БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ. Преди да подпишем договор с фирма БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ за програма MultiSport е необходимо да знаем приблизителен брой на желаещите. Към настоящия момент бихме искали да Ви поканим да изразите интереса си към активирането на карта за Вас или Ваши близки.
Uncategorized   , ,
в периода 29.февруари – 01.март 2020г. ще се проведе Ежегоден граждански форум „Конференция по демокрация 2020“ Дата: 29.02.2020г. – 01.03.2020г. /събота и неделя/  Място: х-л Голдън Тюлип Варна, на адрес гр.Варна, бул.Христо Ботев №3А (карта) На 29.02.2020 г. ще представи инж. Ясен Цветанов – чл. към секция ЕАСТ, с презентация на тема: „Сгрешената политика в областта на енергетиката в България (граждански борби срещу софийския инсинератор)“ Дневният ред на конференцията може да изтеглите от тук. Може
Uncategorized   , , , , , , , , , ,