Офисът на РК Варна ще работи с променено раб.време и при спазване на мерки за безопасност. // Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

Проектанти

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:

  • колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);
  • колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП);
  • колегите, осъществяващи дейност като технически контрол (ТК) по част „конструктивна“, „ХТС“ и „транспортна“ на инвестиционните проекти

Легенда:

    • А – активен
    • ЗЧ – замразено членство
    • П – починал

Проектанти към 31.10.2020 год.