Офисът на РК Варна ще работи с променено раб.време и при спазване на мерки за безопасност. // Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

Документи

Актуализация на анкетна карта - 2020

Регистрация

Регистрация за придобиване на проектантска правоспособност
Регистрация на лица упражняващи Технически контрол (ТК) по част Конструктивна на инвестиционни проекти 

Членство в КИИП

Заявление за замразяване на членство
Заявление за прекратяване на членство

Промяна

Заявление за промяна в регистъра, издаване на нов личен печат и удостоверение
Заявление за прехвърляне в друга колегия