Становище от инж.Яни Касъров, рег.№05074

Back to Blog

Становище от инж.Яни Касъров, рег.№05074

По т.1

Подкрепям!

По т.2

ЗКАИИП е закон за физическите лица занимаващи се с изготвяне на Инвестиционни проекти и техните права, и задължения. Проектантско бюро (ПБ) в Закона е споменато мимоходом, с обяснения кой може и не може да регистрира ПБ, че трябва да бъдат регистрирани в Камарата, че ПБ бележи „място“, където Проектанта работи и се среща с клиенти. Правоспособността по ЗКАИИП е изключително лично качество на конкретното физическо лице. Както и вървящата с него отговорност.

Това, относно закона и устава към сегашния момент. Доколкото разбирам идеята на инж.Карлиев е проектантска правоспособност да може да се придобива и от юридическо лице /ПБ/, което е основна промяна в духа на ЗКАИИП и ще изисква сериозни промени в текстовете му. Въпросът е искаме ли подобни промени и до какво ще доведат те?

Струва ми се, че по тази пътека не бива да тръгваме. А ако тръгнем, да го направим след сериозни обсъждания и проучване на ефекта от евентуалната промяна. И сега шефа на проектантската фирма може да подпечатва с личния си печат проектите – ама само по своята специалност. Дадения пример с Надзорните фирми е доста красноречив – специалисти по „някакъв списък“ , всеки прави каквото му кажат, накрая подпис на Управителя и печат на юридическото лице. Първа крачка към обезмисляне на регулираната ни професия и превръщането ни в обикновенни служители. Да не забравяме, че прехвърлянето на проектантската правоспособност от физическото лице към юридическо е отколешна мечта на строителната гилдия. Корпорациите работят и се спогаждат по-добре със себеподобни.

Относно организиране на дейностите в проектантска фирма с много проектанти /проектиране, упражняване на авторски надзор, подписване на актове/ е тема, която всеки решава сам и мисля, че обсъждането на отделните практиките в тази област ще е полезно за гилдията.

 

По т.3

Да не бъркаме „авторско право“ и „авторски надзор“! Дори в ЗУТ, чл.162, (2) и (3) има разлика. Прилагам моето решение на въпроса, когато не мога да изпълнявам авторски надзор /обекта е много далече или нещо друго/:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният инж. ……………………………………………………………………………………………………………. , притежаващ удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност рег. № ……………. , като проектант по част „Конструктивна” на Обект: ……………………………………………………………………………………………………………. .

Декларирам, че предоставям извършването на надзора за спазване на проектните решения /авторски надзор/ по част „Конструктивна” от започването на строежа до завършването му и въвеждане в експлоатация, както и попълването на съответните актове и протоколи по време на строителството /съгласно Наредба 3 от 31.07.2003г./ на

инж. ……………………………………………………………………………………………………………. , притежаващ удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност рег. № ……………. .

Настоящата декларация не разрешава извършването на никакви промени по проекта, без изрично мое съгласие и съответните писмени указания!

Декларатор: …………………..

/инж. ……………./

 

0 0 глас
Рейтинг на статия
Абонирай се
Уведоми за
guest
0 Коментари
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари
Back to Blog
0
Ще се радваме на вашите мисли, моля, коментирайте.x
()
x