Интервю на гл. секретар на КИИП инж. Антони Чипев за проблемите в ЗКАИИП и оправомощаването за проектантска правоспособност.

Back to Blog

Интервю на гл. секретар на КИИП инж. Антони Чипев за проблемите в ЗКАИИП и оправомощаването за проектантска правоспособност.

Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение.

От години гилдията настоява за промени, но времето за тях все не стига.

Заради законова дупка от Камарата инженерите в инвестиционното проектиране губят дела, заведени от мними инженери.

Магистри в инженерни специалности, учили едва 1.5 г., стават проектанти, без да отговарят на условията, които са покрили изучавалите тези специалности в 4-годишна бакалавърска степен. За това алармират от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, които отдавна настояват за законови промени срещу случайните хора в професията. Въпреки обещанията от различни партии това да се случи, нужните промени все още не са факт.

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е органът, призван да води Регистъра на проектантите с пълна или ограничена проектантска правоспособност, както и да проверява дали са налице условията за придобиване на такава правоспособност. Главният й секретар инж. Антон Чипев разказа пред „Сега“, че напоследък все по-често има случаи на студенти, завършил бакалавър в хуманитарни специалности, които след това правят магистратура в някоя инженерна специалност и кандидатстват за правоспособност пред Камарата. Понякога младежите са завършили съвсем различни области на науката – например история и арехеология, или пък дори изкуство, след което записват за година и половина магистърска степен в специалност от направление архитектура, строителство и геодезия. За това време обаче няма как да наваксат това, което са научили колегите им, учили 4 години инженерни специалности за бакалавърска степен. Това се отразява сериозно на качеството на подготовката им и компрометира изобщо професията „Инженер в инвестиционното проектиране“, която е регулирана (също както медицината например) и се подчинява на определени, по-строги изисквания.

От къде идва проблемът?

С постановление 318 на МС от 2016 г. са приети две наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ – за степен бакалавър и за степен магистър. Последната регламентира задължителният хорариуим, който трябва да са изучили бъдещите проектанти – един от вариантите например е да са учили не по-малко от 5 години и с минимален хорариум 3000 часа, съответстващи на минимум 300 кредита.

Проблемът е, че тези изисквания не са отразени в закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Неговият чл. 7 гласи, че лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с професионална квалификация „архитект“, „ландшафтен архитект“, „урбанист“, „строителен инженер“ или „инженер“ с образователно-квалификационна степен „магистър“, притежават ограничена проектантска правоспособност и могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране след вписването им в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в съответната камара. Т.е. този текст разрешава дори само с 1-годишна магистратура за инженер, без бакалавърската му степен да е по инженерство, дадено лице да получи разрешение да упражнява професията на инженер в инвестиционното проектиране.

От КИИП се опитват да не допускат такива кандидати, които логично отказват да впишат в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност, докато не изравнят обучението си с това на 4-годишните инженери. „Искаме да спазваме изискванията и да не допускаме неподготвени лица да работят по нашата специалност“, казва инж. Чипев. По думите му обаче това води до много съдебни дела, които за съжаление Камарата губи заради противоречието със закона. Така в някои случаи се налага подобни „проектанти“ да бъдат вписани като такива, без да имат нужната подготовка. Инж. Чипев посочва, че проектантите не са срещу инженерните магистърски дипломи, но просто за проектантската дейност изискванията трябва да са по-високи.

Докога?

От Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) от години се опитват да защитят професията си от лъжемагистри. Не веднъж те са получавали уверения от депутати от различни партии, че ще внесат предложенията им за промени в закона, но до приемане на промени не се е стигало. Още с приемане на промените в наредбата, от министерството на образованието също отбелязват, че чл. 7 от закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране трябва да се промени. Вече 7 г. обаче няма предприети действия в тази посока. Покрай политическата нестабилност в страната въпросът може още дълго време да не излезе на дневен ред, опасяват се от КИИП. Според тях са нужни и промени в закона за устройство на територията, в който изрично да се запише, че инженерите в инвестиционното проектиране трябва да отговарят на изискванията за регулирана професия.

Статия „Сега“ : https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/zaradi-zakonov-vakuum-proektant-se-stava-sled-samo-15-g-obuchenie

0 0 глас
Рейтинг на статия
Абонирай се
Уведоми за
guest
0 Коментари
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари
Back to Blog
0
Ще се радваме на вашите мисли, моля, коментирайте.x
()
x