Grid No Margins Full Width 100%

Check out our Latest News!

Обява за работа от BullHomes

11-та конференция по Архитектура и строителство ArCivE 2023, организирана от ВСУ „Черноризец Храбър“

Семинар – презентация на УниПОС ЕООД на тема: “Модулна адресируема пожароизвестителна Система 7000М“

Практически семинар на Хилти – изчисление на анкери и дюбелни връзки със софтуер, демонстрация на измервателна техника и изпитване на крепежни елементи

„Продукти за водоснабдяване и канализация“ -семинар, организиран от ДМ Арматурен ЕООД и Водоснабдяване и Канализация – Варна

Tekra заедно с Dahua България организира практическо обучение.

Онлайн семинар / „АББ България“ съвместно с „Ритбул“

HILTI – Уебинар 1 / тема: „Революция в насаждането на армировка“

Онлайн семинари – Revit / 11 и 12 Април 2023 г.

Оптимални решения за ефективно отопление; семинар: 18-ти май 2023 г.