Grid No Margins Full Width 100%

Check out our Latest News!

Сектрон – участие в Сертификационно обучение за FTTO технологиите на Nexans

ПРОДУКТОВО ПРЕДСТАВЯНЕ от Шрак Техник

Текра и Дахуа България

МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2021 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА

ВАЖНО! От 01.05.2022 г. се въвежда такса за разглеждане на документи за ПП и ТК.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОДУКТИ BURNiT И SUNSYSTEM ОТ NES Ltd.

ГЕОЗОНА ЕООД и GEOSLAM организират среща – презентация на най-новите SLAM технологии в лазерното сканиране.

Уебинар на HILTI на тема „Проектиране на комбинирани плочогредови сечения с Хилти софтуер“

Tълкувателно писмо на МРРБ и ДНСК относно фотоволтаични електроцентрали до 1 MW.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ за 2021 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА