Masonry No Margins Full Width 100%

Check out our Latest News!

Специално предложение към членовете на КИИП от Кантек ЕООД

НАЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Национална научно-приложна конференция (ННПК) КИИП`2023

Национална конференция НПС ВС

Презентация от ТЕХНОПАЙПС ГРУП ЕООД

Презентация на ГЕОВАРА ЕООД

Обява за работа от BullHomes

11-та конференция по Архитектура и строителство ArCivE 2023, организирана от ВСУ „Черноризец Храбър“

Семинар – презентация на УниПОС ЕООД на тема: “Модулна адресируема пожароизвестителна Система 7000М“

Практически семинар на Хилти – изчисление на анкери и дюбелни връзки със софтуер, демонстрация на измервателна техника и изпитване на крепежни елементи