Masonry No Margins

Check out our Latest News!

ДОБРОВОЛЦИ ЗА ТУРЦИЯ

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ за 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА

Онлайн обучение на тема „Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници“, 09.02.2023 г.

Хибридно събитие, организирано от BAU Academy, 26.01.2023г.

ПРОДУКТОВО ПРЕДСТАВЯНЕ от Шрак Техник: Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП) за членове на КИИП, 2023 г.

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ

Конференция „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“