Masonry No Margins

Check out our Latest News!

50 годишен юбилей на специалност и катедра ,,Електроснабдяване и електрообзавеждане“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”

Испанската фирма CYPE организира семинар на тема софтуерни продукти за статико-динамичен анализ, оразмеряване и конструиране на стоманобетонни, стоманени, дървени, алуминиеви и комбинирани конструкции, както и да представи работата на продуктите в интегрирана BIM среда

НПС МДГЕ на КИИП организира Национална научно-приложна конференция на тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“

IN MEMORIAM

Текра ЕООД: Уебинара, организиран от Dahua, който ще Ви запознае с Auto tracking 3.0, VTH 4.3”, TiOC 2.0 и DSS 8.1.

Fischer организира презентация на тема: РЕШЕНИЯ ПРИ КОНСТРУКТИВНИ ЗАКРЕПВАНИЯ

Интервю на гл. секретар на КИИП инж. Антони Чипев за проблемите в ЗКАИИП и оправомощаването за проектантска правоспособност.