ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ за дейността на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ВАРНА на КИИП

Повече

30/06/2021 16:00

Събранието ще се проведе в зала “ЕВРОПА” на ФЕСТИВАЛЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР – гр. ВАРНА