Двудневен семинар във връзка с измененията в ЗУТ

Повече

09/05/2019 13:30

Дата: 09-10.05.2019г. /четвъртък и петък/
Начален час: 13:30ч. /четвъртък/
Начален час: 09:30ч. /петък/
Място на провеждане: зала „Конферентна“ в Регионална колегия Варна, на адрес гр.Варна, бул.Цар Освободител №76Г, ет.8
Лектор: адвокат Емилия Александрова.

Повече информация