Край на „КАМПАНИЯ 2024„

Повече

20/12/2023 00:00

Членовете на КИИП, заплатили в срок до 20 Декември 2023 г., участват в определяне на делегатската квота от РК за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена“ правоспособност), заплащат членски внос до 20 Декември 2023 г.

В същия срок следва да се подаде Заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК. (имате право да „замразявате“ ПП за 3 последователни години).

Информация за членовете на КИИП, заплатили членски внос за 2024 г., след срока, посочен в чл.3.3, т.3, а именно:

В периода 21-31 Декември 2023 г., не участват в определяне на делегатската квота. По решение на УС на КИИП от 2017 г., те получават Удостоверението си след 31 Януари 2024 г.

В периода 01 Януари – 31 Март 2024 г. подават Заявление в офиса на КИИП – РК Варна, заплащат 300 лв. (встъпителна вноска 150 лв. и членски внос 150 лв. за 2024 г.), след което получават Удостоверението за 2024 г.

След 01 Април 2024 г., възстановяват правоспособността си, съгласно приетите ПРОЦЕДУРИ