КУРС Autodesk Revit за секция ВС

Повече

14/01/2023 09:00 - 16:30

Дата:  12.01 до 14.01.2023 г.

Начало: 9:00 часа.

Край: 16:30 часа.      

  • Mясто: Зала – КИИП – РК Варна.
  • Aдрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 76Г, ет.8