КУРС Autodesk Revit за секция ЕАСТ

Повече

21/01/2023 09:00 - 16:30

Дата:  19.01 до 21.01.2023 г.

Начало: 9:00 часа.

Край: 16:30 часа.      

  • Mясто: Зала – КИИП – РК Варна.
  • Aдрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 76Г, ет.8