МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”

Повече

08/09/2022

Дата:  08 Септември 2022 г. (четвъртък)

Място:  УЧЕБНО – СПОРТЕН КОМПЛЕКС /УСК/ – ФОАЙЕ /Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“/

Адрес: ул. „Янко Славчев“ 84, 9002 Чайка, гр. Варна

повече информация ТУК