Национална научно-приложна конференция (ННПК) КИИП`2023

Повече

20/10/2023

Тема: „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“
Място: гр. Пловдив

Повече информация ТУК