ОН-ЛАЙН КУРС – ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ /ПУСО/

Повече

15/10/2021

Дата на провеждане: 15.10.2021 г. /петък/

ЛЕКТОР: Доц. д-р инж. Румяна Захариева – кат. „Строителни материали и изолации“, УАСГ