Общото събрание на НПС в гр.София

Повече

30/03/2019 14:00

място: Парк хотел „МОСКВА“ – гр. София

ОС на НПС: 30.03.2019г. от 14:00ч.