Информация

Техническият отдел на „Хилти България“ ЕООД в сътрудничество с КИИП – гр.София, разработи серия от уебинари на тема „Изчисления на анкери“.

Уебинар 3 – „Изчисляване на анкерни планки по МКЕ“.Ще се състои на 07.10.2021 г. /четвъртък/ от 15:00 – 16:00 часа.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: https://www.hilti.bg/content/hilti/E4/BG/bg/engineering/engineering-services/Webinar.html

СРЕЩА С ДИЗАЙНЕРИТЕ НА ФИРМА „PURECO БЪЛГАРИЯ“

РК Пловдив, НПС ВС на КИИП и "PURECO БЪЛГАРИЯ", Ви канят на среща с дизайнерите на фирма PURECOДата: 16-17 октомври 2021Място: ПЦ „Мини Марица-изток“, Старозагорски минерални баниЛинк за регистрация: Среща с проектантите - Пуреко България / Регистрация (google.com)

Последен срок за подаване на Заявления в КИИП – РК Варна за м. Май

Последен ден за м. Май за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр. Варна- вписване в регистъра на лицата с ограничена проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата с пълна проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол- промяна на фамилия- заявления...

Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м.ЮЛИ

Последен ден за м.ЮЛИ за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна- вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност- вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол- промяна на фамилия- заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП...

Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м.ЮНИ

Последен ден за м.ЮНИ за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна- вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност- вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол- промяна на фамилия- заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП...

Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м.АПРИЛ

Последен ден за м. Април за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна - вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност - вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност - вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол - промяна на фамилия - заявления...