Информация

Последен срок за подаване на Заявления в КИИП – РК Варна за м. Май

Последен ден за м. Май за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр. Варна- вписване в регистъра на лицата с ограничена проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата с пълна проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол- промяна на фамилия- заявления...

Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м.ЮЛИ

Последен ден за м.ЮЛИ за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна- вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност- вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол- промяна на фамилия- заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП...

Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м.ЮНИ

Последен ден за м.ЮНИ за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна- вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност- вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол- промяна на фамилия- заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП...

Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м.АПРИЛ

Последен ден за м. Април за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна - вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност - вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност - вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол - промяна на фамилия - заявления...