Tag - Анди

Обучителен семинар на „АНДИ“

На 11.06.2019г. /вторник/ от 15:45ч. в залата на АНДИ БГ ЕООД ще се проведе обучителен семинар фирма АНДИ.    По време на презентацията ще се разгледат следните теми: 1. Пожароизвестяване - Особености и тенденции при проектиране на адресируеми и конвенционални пожароизвестителни системи. Реализиране на противопожарния сценарий в обекта.2. Структурни кабелни системи - Основни принципи и особености при проектиране...