Tag - „Защита на сградите от радон: измерване превенция и коригиращи мерки"

Секция ОВКХТТГ / курс: „Защита на сградите от радон: измерване, превенция и коригиращи мерки”

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ ОВКХТТГНационален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) със съдействието на КИИП РК София-град организира курс: „Защита на сградите от радон: измерване, превенция и коригиращи мерки” с лектори експерти от НЦРРЗ и КИИП.дата:от 27 до 31 март 2023 г.Курсът ще се проведе в Национален център по радиобиология и радиационна защита, сграда 7,...