Tag - КУРС

Секция ОВКХТТГ / курс: „Защита на сградите от радон: измерване, превенция и коригиращи мерки”

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ ОВКХТТГНационален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) със съдействието на КИИП РК София-град организира курс: „Защита на сградите от радон: измерване, превенция и коригиращи мерки” с лектори експерти от НЦРРЗ и КИИП.дата:от 27 до 31 март 2023 г.Курсът ще се проведе в Национален център по радиобиология и радиационна защита, сграда 7,...

КУРС Autodesk Revit за секция ОВКХТТГ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,След провдено запитване от Регионална колегия Варна - КИИП за ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ Autodesk Revit за проектанти от проф. секции КСС, ВС, ОВКХТТГ и ЕАСТ.КУРС Autodesk Revit за секция ОВКХТТГ е както следва:Дата: от 16.01. до 18.01.2023 г.Час: от 9:00 до 16:30Mясто: Зала КОНФЕРЕНТНА /801-802/ КИИП - РК ВарнаAдрес: гр. Варна, бул. Цар...

КУРС Autodesk Revit за секция ВС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,След провдено запитване от Регионална колегия Варна - КИИП за ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ Autodesk Revit за проектанти от проф. секции КСС, ВС, ОВКХТТГ и ЕАСТ.КУРС Autodesk Revit за секция ВС е както следва:Дата: от 12.01. до 14.01.2023 г.Час: от 9:00 до 16:30Mясто: Зала КОНФЕРЕНТНА /801-802/ КИИП - РК ВарнаAдрес: гр. Варна, бул. Цар...

КУРС Autodesk Revit за секция ЕАСТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,След провдено запитване от Регионална колегия Варна - КИИП за ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ Autodesk Revit за проектанти от проф. секции КСС, ВС, ОВКХТТГ и ЕАСТ.Поради големия брой желаещи, ще се организират два КУРС Autodesk Revit за секция ЕАСТ, както следва:Първи курс от 09.01. до 11.01.2023 г.Втори курс от 19.01 до 21.01.2023 г.Час: ...

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ Autodesk Revit / ЗАПИТВАНЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Регионална колегия Варна - КИИП, провежда ЗАПИТВАНЕ за ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ Autodesk Revit за проектанти от проф. секции КСС, ВС, ОВКХТТГ и ЕАСТ.*Курсовете ще се провеждат присъствено, след сформиране на група от минимум 6 човека.ЛЕКТОР: инж.Живко Митев - сертифициран от Autodesk прeподавател.Възможни дати за провеждане на курсовете: 09-21 Януари 2023 г.Mясто: Зала...