Tag - относно ТК по чл.147 и чл.151 от ЗУТ

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно ТК по чл.147 и чл.151 от ЗУТ)

 НА ВНИМАНИЕТО ЗА ТЕЗИ, ЗА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕС(относно осъществяването на ТК по част "Конструктивна" при строежи по чл.147 от ЗУТ и при дейности по чл.151 от ЗУТ) Прикачени документи:Писмо-изх.-№-КИИП-ЦУ-02610.02.2023-г.Изтегляне* Информацията е публикувана на сайта на ЦО на КИИП на линк: https://kiip.bg/novina/tk_147_151_zut-3049