Tag - СИКА

Семинар СВЕТЪТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Уважаеми колеги,Сика България ЕООД и КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Ви канят на безплатен семинар на тема: СВЕТЪТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИЩе бъдат разгледани следните теми:Хидроизолационни системи за фундаменти Тунелни хидроизолационни системи Хидроизолационни системи за стоманобетонни и стоманени мостови конструкции Хидроизолационни системи за паркинги и гаражи Хидроизолационни системи за резервоари и басейни Хидроизолационни...