Tag - УАСТ

Писмо от УАСГ, КИИП и САБ след обсъждане на Законодателството в областта на проектирането и строителството

След обсъждане, проведено съвместно с УАСГ, КИИП и САБ, на Обща визия за новото законодателство в областта на проектирането и строителството изразяваме следното становище:1. Всяка браншова организация да дава предложения, свързани основно с подобряване на дейностите по строителното законодателство в своята област.2. Има последици за защита на обществения интерес при възлагане на...