Tag - удължава се

Срокът на валидност на удостоверения за ТК​ се удължава

Във връзка с обявеното извънредно положение и предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, са отменени всички мероприятия, в това число и редовните заседания на Централна комисия технически контроли на КИИП.В тази връзка срокът на валидност на удостоверенията за Технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти, изтичащ в рамките на деветмесечието на...