Tag - MultiSport

MultiSport карти чрез КИИП

След получени многократни запитвания относно възможността КИИП да договори условия за ползване на MultiSport карти от членове на Регионална колегия Варна, ръководството на РК Варна проведе среща с представител на фирма БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ.Преди да подпишем договор с фирма БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ за програма MultiSport е необходимо да знаем приблизителен брой на желаещите.Към...