Офисът на РК Варна работи с колеги с променено раб.време и при спазване на мерки за безопасност. // Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

Въпроси към кандидатите за кмет на община Варна

Въпрос от инж.Йоан Каратерзиян

Как ще поправите новите инфраструктурни обекти на територията на общината, в частта, в която не са спазени нормативните изисквания за изграждането им? Имайте предвид, че при европейско финансиране има срок, в който същите не могат да бъдат променяни. Какви ще бъдат конкретните юридически действия…

Въпроси към кандидатите за кмет на община Варна

Изпратете своето предложение
* Required