ВАЖНО!  Срокът за предаване на АНКЕТНИ КАРТИ /в офиса на РК –  Варна/ е до 31 Януари 2022 г

НАПОМНЯМЕ!  Членовете на КИИП, заплатили членски внос, в периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г., дължат наказателна такса.

Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

НОВИНИ

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2022

АНКЕТНА КАРТА ЗА 2022

АНКЕТНА КАРТА ЗА 2022

КАЛЕНДАР / СЪБИТИЯ

КАЛЕНДАР / СЪБИТИЯ

РЕГИСТЪР

РЕГИСТЪР

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

КАНДИДАТСТВАНЕ

КАНДИДАТСТВАНЕ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

КАЛКУЛАТОР СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

КАЛКУЛАТОР