Офисът на РК Варна работи с колеги с променено раб.време и при спазване на мерки за безопасност. // Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

НОВИНИ

Уебинар „Нова продуктова гама на блоковете за зидария YTONG – характеристики и възможности“

Екипът на “КСЕЛА България“ кани всички колеги от проф.секция КСС на 28 май 2020 г. от 16:00 часа, на уебинар на тема: Нова продуктова гама на блоковете за зидария YTONG – характеристики и възможности формиране на натоварването от зидарии за новите продукти определяне на проектната…

Възможности за безвъзмездно финансиране от ЕС след карантината за COVID-19

Бихме желали да обърнем внимание на следната възможност за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:  Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19  Основна информация за процедурата:  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173…

СЪОБЩЕНИЯ

ОФИСЪТ НА РК ВАРНА НЯМА ДА РАБОТИ​

Oфисът на РК ВАРНА ще работи с колеги от 19.05. 2020г. /вторник/

с променено работно време:

 • понеделник – петък: 08:30 – 17:00
 • с почивка: 12:30 – 13:00
ВАЖНО съобщение относно ТК​
Във връзка с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 в КИИП, се удължава срокът на валидност на удостоверенията за Технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти до 30.09.2020г.
Подробности може да намерите тук.
Удостоверения за 2020​
Молим всички колеги, които са заплатили чл.внос за 2020г. и не са получили удостоверението си за ПП, да попълнят и изпратят
Подаването на Анкетна карта на стара бланка затруднява (и съответно забавя) изпращането на удостоверение за проектантска правоспособност.
Документи – Общо събрание на РК Варна​

Пакетът от документи от Общото събрание на РК Варна за 2019г. може да намерите тук.

За нас

Цели

Съдейства за формирането на национална политика за развитието на проектантското дело в България в качеството си на независим партньор на законодателната и изпълнителната власт.

Осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации на национално и международно равнище.

Мисия

Мисията на КИИП е да защитава професионалните права и интереси на своите членове в съответствие с интересите на обществото. В КИИП членуват над 13 000 проектанти, от които над 10 000 – с пълна проектантска правоспособност.

Приоритети

КИИП изготвя професионален кодекс на инженерите и упражнява контрол по спазването му.

Не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове.

Дейности

КИИП изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството

Поддържа регистър на колегите с пълна и ограничена проектантска правоспособност и на колегите упражняващи технически контрол

Календар


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kiipvarn/public_html/wp-content/plugins/dpProEventCalendar/classes/base.class.php on line 2689
31.052020

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
27
28
29
30
1
2
 • 10:00Офисът на РК Варна няма да работи с колеги
 • Майски празници
2
3
4
1
 • 10:00Офисът на РК Варна няма да работи с колеги
5
1
 • 10:00Офисът на РК Варна няма да работи с колеги
6
2
 • 10:00Офисът на РК Варна няма да работи с колеги
 • Майски празници
7
1
 • 10:00Офисът на РК Варна няма да работи с колеги
8
1
 • 10:00Офисът на РК Варна няма да работи с колеги
9
10
11
1
 • 10:00Офисът на РК Варна няма да работи с колеги
12
1
 • 10:00Офисът на РК Варна няма да работи с колеги
13
1
 • 10:00Офисът на РК Варна няма да работи с колеги
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
 • Майски празници – офисът няма да работи
26
27
28
29
30
Current Date
31

Стани член на Регионална колегия на КИИП Варна

Стани член на РК на КИИП Варна
 • Член на КИИП може да бъде всяко физическо лице, което е вписано в регистрите за проектантска правоспособност на КИИП
 • Вписването в регистъра за проектантска правоспособност става след подаване на заявление за членство в колегията и представяне на необходимите документи
 • Всеки проектант е вписан в регистъра на КИИП с индивидуален регистрационен номер, след което получава Удостоверение за проектантска правоспособност и личен печат