11-та конференция по Архитектура и строителство ArCivE 2023, организирана от ВСУ „Черноризец Храбър“
Практически семинар на Хилти – изчисление на анкери и дюбелни връзки със софтуер, демонстрация на измервателна техника и изпитване на крепежни елементи
HILTI – Уебинар 1 / тема: „Революция в насаждането на армировка“
Онлайн семинари – Revit / 11 и 12 Април 2023 г.
МАТЕРИАЛИ от ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
Информация за нови магистърски програми през 2023 г. – ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
На вниманието на тези, за които представлява интерес (обсъждане на проекта на Актуализиран План за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 год. )
11-та конференция по Архитектура и строителство ArCivE 2023, организирана от ВСУ „Черноризец Храбър“
Практически семинар на Хилти – изчисление на анкери и дюбелни връзки със софтуер, демонстрация на измервателна техника и изпитване на крепежни елементи
„Продукти за водоснабдяване и канализация“ -семинар, организиран от ДМ Арматурен ЕООД и Водоснабдяване и Канализация – Варна
Онлайн семинари – Revit / 11 и 12 Април 2023 г.
МАТЕРИАЛИ от ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
Информация за нови магистърски програми през 2023 г. – ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
На вниманието на тези, за които представлява интерес (обсъждане на проекта на Актуализиран План за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 год. )
11-та конференция по Архитектура и строителство ArCivE 2023, организирана от ВСУ „Черноризец Храбър“
Практически семинар на Хилти – изчисление на анкери и дюбелни връзки със софтуер, демонстрация на измервателна техника и изпитване на крепежни елементи
Онлайн семинари – Revit / 11 и 12 Април 2023 г.
МАТЕРИАЛИ от ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
Информация за нови магистърски програми през 2023 г. – ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
На вниманието на тези, за които представлява интерес (обсъждане на проекта на Актуализиран План за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 год. )
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ за 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА