50 годишен юбилей на специалност и катедра ,,Електроснабдяване и електрообзавеждане“
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
Испанската фирма CYPE организира семинар на тема софтуерни продукти за статико-динамичен анализ, оразмеряване и конструиране на стоманобетонни, стоманени, дървени, алуминиеви и комбинирани конструкции, както и да представи работата на продуктите в интегрирана BIM среда
НПС МДГЕ на КИИП организира Национална научно-приложна конференция на тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“
IN MEMORIAM
Текра ЕООД: Уебинара, организиран от Dahua, който ще Ви запознае с Auto tracking 3.0, VTH 4.3”, TiOC 2.0 и DSS 8.1.
Fischer организира презентация на тема: РЕШЕНИЯ ПРИ КОНСТРУКТИВНИ ЗАКРЕПВАНИЯ
Интервю на гл. секретар на КИИП инж. Антони Чипев за проблемите в ЗКАИИП и оправомощаването за проектантска правоспособност.
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
Испанската фирма CYPE организира семинар на тема софтуерни продукти за статико-динамичен анализ, оразмеряване и конструиране на стоманобетонни, стоманени, дървени, алуминиеви и комбинирани конструкции, както и да представи работата на продуктите в интегрирана BIM среда
НПС МДГЕ на КИИП организира Национална научно-приложна конференция на тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“
Fischer организира презентация на тема: РЕШЕНИЯ ПРИ КОНСТРУКТИВНИ ЗАКРЕПВАНИЯ
Интервю на гл. секретар на КИИП инж. Антони Чипев за проблемите в ЗКАИИП и оправомощаването за проектантска правоспособност.
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ
Уебинар на HILTI на тема „Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за опънни усилия съгласно EN1992-4“
МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2021 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
НПС МДГЕ на КИИП организира Национална научно-приложна конференция на тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“
Интервю на гл. секретар на КИИП инж. Антони Чипев за проблемите в ЗКАИИП и оправомощаването за проектантска правоспособност.
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ
Уебинар на HILTI на тема „Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за опънни усилия съгласно EN1992-4“
МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2021 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
ГЕОЗОНА ЕООД и GEOSLAM организират среща – презентация на най-новите SLAM технологии в лазерното сканиране.
Уебинар на HILTI на тема „Проектиране на комбинирани плочогредови сечения с Хилти софтуер“
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ за 2021 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
НПС МДГЕ на КИИП организира Национална научно-приложна конференция на тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“
Интервю на гл. секретар на КИИП инж. Антони Чипев за проблемите в ЗКАИИП и оправомощаването за проектантска правоспособност.
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ
МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2021 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
ГЕОЗОНА ЕООД и GEOSLAM организират среща – презентация на най-новите SLAM технологии в лазерното сканиране.
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ за 2021 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
Кампания за закупуване на постоянни и годишни лицензи за BricsCAD Lite и Pro до 31 Март 2022 г.
Изложба Живопис – Георги Христов
50 годишен юбилей на специалност и катедра ,,Електроснабдяване и електрообзавеждане“
Текра ЕООД: Уебинара, организиран от Dahua, който ще Ви запознае с Auto tracking 3.0, VTH 4.3”, TiOC 2.0 и DSS 8.1.
Интервю на гл. секретар на КИИП инж. Антони Чипев за проблемите в ЗКАИИП и оправомощаването за проектантска правоспособност.
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ
Текра ЕООД: Техническо обучение „Thermal Perimeter Protection“ на Dahua Academy
Шнайдер Електрик България и КИИП – Варна имат удоволствието да Ви поканят на представяне на тема: Енергиен и термичен мониторинг в електрически уредби Ниско напрежение и Средно напрежение
Шнайдер Електрик България Ви кани на онлайн представяне на тема: Термичен мониторинг в електрически уредби Ниско напрежение и Средно напрежение
Сектрон – участие в Сертификационно обучение за FTTO технологиите на Nexans