Pro Event Calendar

Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м. НОЕМВРИ

Последен ден за м. НОЕМВРИ за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна- вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност- вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол- промяна на фамилия- заявления за прехвърляне към/от РК на...

Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м. ОКТОМВРИ

Последен ден за м.ОКТОМВРИ за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна- вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност- вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол- промяна на фамилия- заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП...

Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м. СЕПТЕМВРИ

Последен ден за м.СЕПТЕМВРИ за подаване на заявления за:- членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна- вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност- вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност- вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол- промяна на фамилия- заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП...

Уебинар: Моделиране на армировка и създаване на армировъчни чертежи с Allplan 2021

Лектор: инж. Йоана ДимитроваУебинарът е безплатен, необходима е предварителна регистрация.ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ : https://bit.ly/3zXdUct

Техническият отдел на „Хилти България“ ЕООД в сътрудничество с КИИП, гр.София, разработи серия от уебинари на тема „Изчисления на анкери“

Уебинар 2 – „Основни технически разлики между ETAG и БДС EN 1992-4:2018 за изчисление на анкери“.Ще се състои на 24.06.2021г. / 15:00 – 16:00 часа.