Tag - двудневно

Двудневно обучение „Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции по Еврокод 4“

На 11-12.07.2019г. /четвъртък и петък/ в гр.Варна ще се проведе двудневно обучение "Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции по Еврокод 4":11.07.2019г. /четвъртък/ "Проектиране на ламарино-бетонни плочи и комбинирани стомано-стоманобетонни греди"12.07.2019г. /петък/ "Комбинирани колони и стойки на рамки"с лектор: д-р инж. Иван Хр. ГешановНачален час: 09:00ч.Място: зала "Конферентна" в Регионална колегия на...

Двудневен семинар във връзка с измененията в ЗУТ

На 09-10.05.2019г. /четвъртък и петък/ ще се проведе двудневен семинар във връзка с измененията в ЗУТ, с лектор адвокат Емилия Александрова. Място на провеждане: зала „Конферентна“ в Регионална колегия Варна, на адрес гр.Варна, бул.Цар Освободител №76Г, ет.8 (карта)По време на двудневния семинар ще се разгледат следните теми /модули/: Тема 1: "Актуални въпроси по приложение на...

Двудневно обучение „Проектиране на дървени и комбинирани дървено-бетонни конструкции по Еврокод“

На 11-12.04.2019г. /четвъртък и петък/ в гр.Варна ще се проведе двудневно обучение "Проектиране на дървени и комбинирани дървено-бетонни конструкции по Еврокод":11.04.2019г. /четвъртък/ "Проектиране на дървени конструкции според Еврокод 5"12.04.2019г. /петък/ "Проектиране на комбинирани дърво-бетонни плочи според Еврокод"с лектор: д-р инж. Иван Хр. ГешановНачален час: 09:00ч.Място: зала "Конферентна" в Регионална колегия...