Tag - документ

Целодневно обучение на тема „Усъвършенстване на проектирането и изпълнението при укрепване на дълбоки изкопи“

Дата: 17.05.2019г. /петък/Начален час: 09:30ч. Място: зала „Конферентна“ в Регионална колегия Варна, на адрес гр.Варна, бул.Цар Освободител №76Г, ет.8 (карта)Предварителна регистрация: чрез попълването на онлайн-формаНа 17.05.2019г. /петък/ ще се проведе целодневно обучение на тема "Усъвършенстване на проектирането и изпълнението при укрепване на дълбоки изкопи", с лектор доц.Чавдар Колев.  Такса за участие в обучението: 24.00 лв....

Добра практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс

На годишното събрание на Професионална секция "Конструкции на сгради и съоръжения" при КИИП Регионална колегия София-град, проведено на 13.02.2019г. е одобрен и приет следният документ: Добра практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс  В офиса на Регионална колегия на КИИП гр.Варна са налични разпечатани бройки за колегите от професионална секция "КСС".