ОБНОВЕНА: Първа съвместна среща-дискусия между КАБ, САБ, КИИП и КСБ на тема „Развитие на строителния сектор през 2020г.“
Софтуерни решения за строително проектиране на преференциални цени за членове на КИИП
Двудневно обучение „Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции по Еврокод 4“
Предстоящи уебинари на тема: Autodesk Revit и BIM
Целодневно обучение на тема „Усъвършенстване на проектирането и изпълнението при укрепване на дълбоки изкопи“
Добра практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс
Двудневно обучение „Проектиране на дървени и комбинирани дървено-бетонни конструкции по Еврокод“
Семинар „Статическо изчисление и оразмеряване на конструкции с програмен продукт Tower 8 – новости и приложение“