Въпроси към кандидатите за кмет на Община Варна

Въпрос от инж.Йоан Каратерзиян

Как ще поправите новите инфраструктурни обекти на територията на общината, в частта, в която не са спазени нормативните изисквания за изграждането им? Имайте предвид, че при европейско финансиране има срок, в който същите не могат да бъдат променяни. Какви ще бъдат конкретните юридически действия и строителни дейности?(Тротоари, без място за преминаване на пешеходци; отводнителни...