Заседание на Регионалното Ръководство – месец юли

Повече

Започва в 2 Дни, 9 Часове

18/07/2024

Разглеждане на документи за ОПП, ППП и други