Презентация на софтуерни продукти

Повече

10/10/2019 15:30 - 17:30

ДЕН: 10.10.2019г. /четвъртък/

МЯСТО: гр.Варна, бул.Цар Освободител №76Г, ет.8, зала „Конферентна“

НАЧАЛО: 15:30 часа